Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, ÖJA KYRKOGÅRDEN 1:1 ÖJA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/175

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖJA KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖJA KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2010

Öja kyrkogård består av en äldre del kring kyrkan som utvidgats flera gånger, åt söder omkring 1880 och åt öster 1923-24, samt en nyare del i väster som invigdes på 1970-talet.

På den nya delen av kyrkogården är en minneslund anlagd (invigd 1995). Dess centrum utgörs av ett kors som formgivits och tillverkats av stenmästaren Olov Nilsson, Burgsvik.

Den äldre delen av kyrkogården omges av kallmurade stensmurar (sand- och kalksten), ca 110 – 150 cm höga, den norra av dessa murar torde vara ha ansenlig ålder. De fyra öppningarna är placerade mitt på mursträckningarna. På den södra sträckningen finns järngrindar mellan stenpelare,...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister