Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VÄTE KYRKOGÅRDEN 1:1 VÄTE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/220

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄTE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄTE KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Väte kyrkogård har genom att den utvidgats åt både väster, söder och åt nordväst oregelbunden plan. Kyrkogården omges merendels av kallmurade kalkstensmurar, den nordöstra sträckningen har ingen mur alls. På de södra och västra mursträckningarna finns dubbla järngrindar, en på den förra och två på den senare. Alla grindar har hängts på kalkstenstolpar.

Gångarna som leder från ingångarna, runt byggnaden, ut på den nya delen av kyrkogården samt mellan de övriga gångarna är belagda med grus. På kyrkogården finns tre trappor av kalksten: innanför den norra av de båda öppningarna i den västra kyrkogårdsmuren, samt på området direkt vä...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister