Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VÄSKINDE KYRKOGÅRDEN 1:1 VÄSKINDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/001

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSKINDE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSKINDE KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Väskinde kyrkogård består av en nyare och en äldre del. Den äldre med oregelbundna kvarter och en mångfald av gravvårdar, den yngre med raka kvarter och relativt homogena gravvårdar. 1996 invigdes det senaste tillskottet på kyrkogården i form av en minneslund.

Kyrkogården är omgiven av kalkstensmurar i kallmursteknik.
På kyrkogården fanns (1996) ca 350 st. synliga gravar.

Övriga byggnader på kyrkogården
På kyrkogården finns tre stigluckor i kyrkogårdsmurarna i norr, söder och väster.

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister