Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VÄNGE KYRKOGÅRDEN 1:1 VÄNGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/190

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄNGE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄNGE KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kyrkogården är i det närmaste rektangulär. Den har under 1800- och 1900-talen vidgats i begränsad utsträckning dels åt öster och – vid den senare tidpunkten – åt söder. På kyrkogården finns inga andra byggnader än kyrkan.
Marken är gräsbevuxen och kyrkogården omges på tre sidor av låga kallmurar av kalksten, medan avgränsningen mot den f.d. landsvägen utgörs av ett järnstaket. Järngrindar finns i söder, väster och norr. Från de västra och södra grindarna leder en plattlagd resp. grusad gång fram till kyrkans huvudentré, den södra långhusportalen.

Innanför murarna och staketet är en krans av lövträd (parklind, lönn och alm) plan...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister