Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY KORALEN 31 VISBORGSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

Visborgskyrkan 2008-08-26 008.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VISBORGSKYRKAN (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

VISBY KORALEN 31

Beskrivning

Inventeringsår 2011

Byggnaden omges av en gårdsplan/kyrkotomt som merendels är belagd med gatsten. Gårdsplanen är i det närmaste rektangulär med längsta utbredningen i öst- västlig riktning. Den västra delen är inhängd med kätting på metallstolpar.

I öster finns en rundel uppbyggd av mörkglaserat tegel (samma som i kyrkans fasader) som öppnar sig mot Stenkumlaväg, muren leder besökaren fram till den sidoordnade entrén, framför vilken en rund plantering är anlagd, och vidare till vapenhusets entré. På tomtens västra del möter en flack ramp mot vapenhusets västra entré.

På kyrkotomten finns 22 st. nyplanterade lövträd, samt 5 barrträd, buskar avski...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister