Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VIKLAU KYRKOGÅRDEN 1:1 VIKLAU KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/193

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VIKLAU KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VIKLAU KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2010

Viklau kyrkogård har en rektangulär utformning, främst p.g.a. att den 1950-52 utvidgades åt öster, övergången mellan de båda kyrkogårdarna markeras genom att grunden till den gamla muren är bevarad. Den nya delen är belägen något högre genom att jordmassor blivit påförda. Uppgången till den sker via en kalkstenstrappa.

På kyrkogården fanns vid kyrkogårdsinventeringen 1996 101 st. synliga gravar, inga gravar finns på den norra sidan av kyrkan.

Hela kyrkogården omges av kallmurade kalkstenmurar, vilka tillkom 1952-53 med undantag för muren utmed landsvägen, som uppfördes 1964.. Delar av den äldre muren revs då en skolbyggnad upp...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister