Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VAMLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1 VAMLINGBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/161

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VAMLINGBO KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VAMLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2010

Vamlingbo kyrkogård består av en ny och en gammal del, båda är var för sig rektangulära.

Den gamla delen av kyrkogården är omgiven av sandstensmurar, delvis brukslagda vars höjd varierar mellan 120-150 cm. Muren mäter i söder och norr 79 m och i öster och väster 43 m. Den nya delen av kyrkogården omges av kallmurade kalkstensmurar. Även den gamla kyrkogårdens förgård i öster omges av sådana murar.

I den östra mursträckningen finns en medeltida portal. I den södra muren finns en öppning in till prästgården med enkel järngrind på trästolpar med sandstenskrön. I den norra muren (nordvästra hörnet) finns en genomgång till den nya ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister