Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VALLSTENA KYRKOGÅRDEN 1:1 VALLSTENA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/173

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VALLSTENA KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VALLSTENA KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Sedan kyrkogården utvidgades 1989 är den till formen rektangulär. På den gamla kyrkogården vid västra muren finns ett halvcirkelformat område med stödmur som ligger något högre än resten av kyrkogården – motsvarande (minneslund) finns på andra sidan muren på den nya kyrkogården.

Hela kyrkogården är täckt med gräs – inget gångsystem finns. Kyrkogården omges av en kallmurad kalkstensmur. Muren är modern runt den nya kyrkogården och av ålderdomlig karaktär runt den gamla kyrkogården, stundom 180 cm hög.

Kyrkogården har fyra ingångar, en på den nya delen av kyrkogården och tre på den gamla delen. Den förra är placerad på södra sid...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister