Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VALL KYRKOGÅRDEN 1:1 VALL KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

536-7.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VALL KYRKA (akt.), VALLS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VALL KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Vall kyrkogård är idag oregelbundet rektangulär. Den har utvidgats i etapper både under 1800-talet (1871 och 1889) samt under 1900-talet. Den senare utvidgningen gjordes åt söder och förstorade kyrkogården med en tredjedel. 1996 flyttades terrassmuren mellan gamla och nya kyrkogården något mot söder. Den gamla kyrkogården omges på tre sidor (söder, öster och delvis i väster) av höga träd, även den nya delen omramas av träd och buskar.

Kyrkogården domineras av gräsytor, grusgravarna är få men viktiga för kyrkogårdens karaktär. Den största variationen av vårdar återfinns söder om kyrkan. Mot muren i nordost står några äldre gravst...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister