Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, TRÄKUMLA KYRKOGÅRDEN 1:1 TRÄKUMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

535-16.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TRÄKUMLA KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TRÄKUMLA KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Kyrkogården är omgiven av en mur i kallmurad kalksten utom i väster där man efter utvidgningen 1990 ersatte muren med en klippt häck. Grindar av järn, huvudgrinden flankerad av stolpar i fur. Trädkransen som löper runt kyrkogårdens gamla sträckning består av lönn, ask, lind och kastanj. Gången är grusbelagd och löper upp till huvudportalen och längs med långhusets norr sida. Längs med gången finns rosenrabatter.

På kyrkogården fanns 1996 cirka 85 st. synliga gravar. En minneslund är anlagd i kyrkogårdens nordöstra hörn.

Övriga byggnader på kyrkogården
På kyrkogården finns inga övriga byggnader. Till fastigheten hör dock ett ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister