Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, TOFTA KYRKOGÅRDEN 1:1 TOFTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/020

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TOFTA KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TOFTA KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kyrkogården har trapetsoid form och omges i väster och norr av åkermark. I sydost gränsar den mot den gamla vägsträckningen för landsvägen. Den inhägnas av låga kallmurar av kalksten. I väster och söder är trädrader planterade innanför murarna, medan den östra delen, som inlemmades i kyrkogården på 1880-talet, har karaktär av parkliknade lövträdsdunge. Här är en minneslund anordnad.

En grusbelagd parkering finns omedelbart söder om kyrkogården, där en järngrind med trästolpar i kyrkogårdsmuren leder in till densamma. Ytterligare en grind finns i muren mot landsvägen.

Marken är gräsbevuxen med den äldre delen av kyrkogården, so...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister