Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Munkedal kn, VALBO-RYRS BACKA 1:33 VALBO-RYRS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2683-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VALBO-RYRS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Munkedal

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VALBO-RYRS BACKA 1:33

Beskrivning

Inventeringsår 2004

VALBO RYRS KYRKA ligger ungefär i mitten av kyrkogården. Den äldre delen, jämnårig med kyrkan (dvs 1903) är närmast kyrkan och norrut till huvudgrinden, en utvidgning från 1983 ligger i söder. Kyrkogården är omgärdad av en häck, granhäck i öster och söder, i övrigt liguster. Kring den äldre delen står också höga lindar, lägre och yngre träd kring den yngre delen. Gravarna är relativt jämnt utspridda, glesast i söder, och av varierande utseende och ålder.

Ingång i norr genom en dubbel grind i smalt järnsmide och smyckad med vitmålade kors, mellan granitstolpar. Mellan stolparna välver sig en smal järnstång.

En grusad gång leder ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister