Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Munkedal kn, SVARTEBORG 2:1 SVARTEBORGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3120-7.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SVARTEBORGS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Munkedal

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

SVARTEBORG 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

SVARTEBORGS KYRKOGÅRD omfattar hela krönet på den kulle där kyrkplatsen är belägen. Den är omgärdad av en stenmur som fungerar som stödmur mot den lägre liggande marken runt omkring. Kyrkogården är långsmal i öst-västlig riktning, med kyrkan belägen i den västra delen. Den omgivande gråstensmuren är relativt hög sedd från utsidan, men inifrån kyrkogården sett så är den delvis knappt synlig eftersom jorden fyllts på ända upp. Ingångar finns i söder, via en stentrappa, och i norr, via en mindre grusad backe. Smidesgrindar mellan grindstolpar i söder, i norr endast grindstolparna. Dessutom på norrsidan en trappa som leder ner till de l...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik