Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, TINGSTÄDE KYRKOGÅRDEN 1:1 TINGSTÄDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

NF0590/96

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TINGSTÄDE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TINGSTÄDE KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Den äldre delen av kyrkogården är i det närmaste rektangulär, hörnen är dock ej helt rätvinkliga, största bredden i öst-västlig riktning. I norr ligger den nya delen av kyrkogården, tillkommen i slutet av 1940-talet. Den är än mer oregelbunden i sin utformning. På den nya delen finns en medeltida trappgavelsport och ruiner av vad som förmodas vara den gamla prästgården som Biskop Göran Wallin 1744 kallar storartad. Norr om prästgården är minneslunden anlagd.

Marken är till största delen gräsbevuxen. Kyrkogården omges av en kallmurad kalkstensmur, ca 130 cm hög, 140 cm bred i öster och söder på gamla kyrkogården, i övigt något sma...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister