Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Munkedal kn, PRÄSTBOL 1:2 SANNE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3123-2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANNE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Munkedal

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

PRÄSTBOL 1:2

Beskrivning

Inventeringsår 2004

SANNE KYRKA ligger på kyrkogårdens norra del. En del gravar ligger på norrsidan, men merparten ligger söder om kyrkan. Kyrkogården är omgärdad av en kallmurad gråstensmur. Kyrkogårdsmuren kring gamla delen är från 1880-talet, lagd av torparen Andreas Andersson i Sandbacken. Innanför (och även utanför) muren står höga uppvuxna lövträd av flera slag. Ingångar finns i öster, söder och väster, genom svarta smidesgrindar mellan kallmurade grindstolpar. Öster om kyrkogården ligger parkeringsplatsen, varför östra grinden är den som mestadels används. Grusade gångar i rutnätssystem, och gräsbevuxna kvarter. Några höga och halvhöga gravvård...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik