Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Munkedal kn, KROKSTAD 1:2 KROKSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3122-2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KROKSTADS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Munkedal

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KROKSTAD 1:2

Beskrivning

Inventeringsår 2004

KROKSTAD KYRKA ligger i västra delen av kyrkogårdens äldre del. En del gravar ligger på norrsidan, men merparten ligger i söder och öster. Kyrkogården är omgärdad av en kallmurad gråstensmur. Innanför muren står höga uppvuxna lövträd. Ingångar finns i söder (2 st) och väster, genom svarta smidesgrindar mellan grindstolpar av sten. Grusade gångar i enkelt rutnätssystem, och gräsbevuxna kvarter. Gravarna ligger glest norr om krykan, men tätare i söder, där många har ram. En del höga och halvhöga gravvårdar skapar karaktär åt kyrkogården närmast söder om kyrkan. Denna äldre del är utvidgad till nuvarande storlek i samband med att kyrk...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik