Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Munkedal kn, HÅBY 7:1 HÅBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2681-6

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÅBY KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Munkedal

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HÅBY 7:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

HÅBY KYRKA ligger i sydvästra delen av kyrkogården, som består av tre delar, utan särskilt skarpa inbördes avgränsningar. Den äldre delen är den som närmast omger kyrkan, och en utvidgning åt norr skedde 1935. Båda dessa delar är omgärdade av en kallmurad stödmur i gråsten. Utvidgningen från 1935 efter ritningar av Axel Forssén. Ytterligare en utvidgning åt norr skedde 1975.

Kyrkogården omgärdas i söder och öster av en klippt syrenhäck. I norr och delvis åt väster finns en lägre häck, med lövträd innanför. Huvudingången är i väster, genom en äldre dubbel svart smidesgrind mellan stenstolpar och en trappa genom muren, som med endas...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik