Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Munkedal kn, HEDE KYRKA 1:1 HEDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3121-6

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HEDE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Munkedal

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HEDE KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

HEDE KYRKA ligger ungefär i mitten av kyrkogårdens äldre del. Gravplatser finns på alla sidor om kyrkan, något fler på sydsidan även om ytorna är något större på norrsidan. Kyrkogården är omgärdad av en kallmurad gråstensmur, relativt låg, omlagd 1940. Innanför muren är planterat lövträd. Ingångar finns i norr, öster, och väster, genom svarta smidesgrindar mellan grindstolpar, vitputsade med pyramidformig plåtavtäckning av sten.

Gångarna är grusade och leder från grindarna upp till kyrkan, på så sätt att de delar in kyrkogården i fyra delar. Gravkvarteren är gräsbevuxna. Grusade gångar i rutnätssystem, och gräsbevuxna kvarter. En ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik