Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, STENKYRKA KYRKOGÅRDEN 1:1 STENKYRKA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/149

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STENKYRKA KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STENKYRKA KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2015

Kyrkogården är långsträckt och ojämnt rektangulär. Den har utvidgat ett flertal gånger, bl.a. mot söder under 1800-talet och mot väster på 1950-talet. På den gamla kyrkogården växer ett antal äldre, högväxande lövträd (lönnar). På den nya kyrkogården växer rönn, tall, oxel och buskar.

Kyrkogården omges av en kalkstensmur (muren kring den gamla kyrkogården är kallmurad, muren kring den nya är bruksmurad), den södra sträckningen utgörs av en terrassmur med dike utanför. Murens höjd varierar kraftigt mellan ca 150 cm i norr och ca 50 cm i väster och söder. Muren som omger den nya kyrkogården består av jämnt huggna block.

Östra oc...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister