Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Munkedal kn, FOSS 18:2 M.FL. FOSS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2680-7

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FOSS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Munkedal

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell

FOSS 18:2

FOSS 18:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Kyrkan omges av sin kyrkogård, där kyrkan ligger på den högsta punkten med utsikt åt alla håll över landskapet. Kyrkogården är utvidgad i sluttningen åt öster på 1890-talet, härifrån åt norr 1925, och ytterligare vidare åt nordöst 1978. Den ursprungliga delen vid kyrkan är högst belägen av alla kyrkogårdens delar, och omgärdas av en torvtäckt kallmur i höjd med kyrkogårdens markyta. Ingång i norr från P-plats och församlingshem genom en stiglucka, spritputsad och avfärgad i vitt, på låg granitsockel och med tegeltäckt sadeltak krönt av vindflöjel med årtalet 1934. En stentrappa i tio steg leder genom stigluckans rundbågiga öppning. ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik