Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mellerud kn, BÖRSEN 8 MELLERUDS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

B656_25-6

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MELLERUDS KAPELL (akt.)
Västra Götaland
Mellerud

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

BÖRSEN 8

Beskrivning

Inventeringsår 2017

Kyrkoanläggning tillhörig Svenska kyrkan. Belägen i centrala Mellerud och tidigare benämnd Melleruds
kapell och församlingshem. Kyrkans hus är belägen i kvartersbebyggelse och tomten domineras av den ursprungliga kapell- och församlingshemsbyggnaden som senare tillbyggts i två etapper. På tomten finns en mindre gräsyta med en trädrad mot Kapellgatan i söder. Åt detta håll liksom på baksidan finns också asfalterade parkeringsytor. Mot Kapellgatan finns en fristående öppen klockstapel ( cirka 1960 ) med skiffertäckt sadeltak.

Inventeringsår 2003

Församlingshemmet med kapell är beläget i kvartersbebyggelse centralt i Melleruds tätort. Anläggningen består av en ursprunglig byggnad från 1932 med en mindre tillbyggnad från 1977 mot väster. Byggnaden är orienterad i nordvästlig-sydostlig riktning med dess framsida mot Kapellgatan i söder. Åt detta håll finns också den fristående klockstapeln. Tomtmarken är relativt begränsad. Mot Kapellgatan finns gräsytor och gångar av konststensplattor. Längs gatan finns ett järnstaket, en rad med almar och några cypresser framför tillbyggnaden. På husets östra sida och på baksidan mot norr finns asfaltsytor, mot öster även en gräsyta med en s...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas för närvarande