Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, STENKUMLA KYRKOGÅRDEN 1:1 STENKUMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/006

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STENKUMLA KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STENKUMLA KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Stenkumla kyrkogård är näst intill kvadratisk med kyrkan i den nordöstra delen. Jord är påfylld i nordväst och söder på grund av för tunt jordlager. Stentrappor leder upp till de högre nivåerna.
Kyrkogården är omgiven av en kallmurad mur av kalksten. I nordväst löper en häck.

På kyrkogården fanns 1996 ca 185 st. synliga gravar. En minneslund är anlagd i kyrkogårdens nordöstra hörn.

Övriga byggnader på kyrkogården
På kyrkogården finns inga andra byggnader än kyrkobyggnaden.

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister