Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Munkedal kn, BÄRFENDALS KYRKA 1:1 M.FL. BÄRFENDALS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2650-11

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÄRFENDALS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Munkedal

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BÄRFENDALS KYRKA 1:1

LÅSSBY 3:2

Beskrivning

Inventeringsår 2004

BÄRFENDALS KYRKA ligger i norra delen av kyrkogårdens äldre del, som ligger på toppen av en höjd mitt i dalgången. Enstaka gravar öster om kyrkan, merparten ligger i söder. Kyrkogården är i norr, öster och söder omgärdad av en kallmurad gråstensmur, som i söder övergår till att vara stödmur. I och utanför muren växer en syrenhäck. I väster öppnar sig den äldre delen av kyrkogården mot de yngre delarna. Ingång finns i norr, genom svarta smidesgrindar mellan grindstolpar av sten. Grusade gångar runt kyrkan, och gräsbevuxna gravkvarter. Gravarna ligger tätt, och flera har ram. Ett område i sydöst nyttjas inte för begravningar eftersom ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik