Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, SPROGE KYRKOGÅRDEN 1:1 SPROGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

527-5.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SPROGE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SPROGE KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Kyrkogården har genom utvidgningar erhållit en rektangulär plan. På 1840-talet togs ett mindre markområde i söder i anspråk, och åren 1929-30 utvidgades den mot norr (ca 50 m). Kyrkogårdens utsträckning i öst-västlig riktning torde vara den ursprungliga.

Kyrkogården är omgiven av kallmurade murar av merendels kalksten, sandsten förekommer. På partier av murens södra del märks spår av rappning. Murarnas höjd uppgår till ca 100 cm. I längd mäter murarna i söder 55 m, i öster 120 m, i norr 40 m och i väster ca 120 m.

Kyrkogården har fem ingångar, vilka alla har järngrindar, en i söder, tre på den västra sträckningen samt en på de...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister