Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, SILTE KYRKOGÅRDEN 1:1 SILTE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/100

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SILTE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SILTE KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Silte kyrkogård består av två delar, en äldre med kyrkobyggnaden och en yngre, tillkommen 1981 och belägen norr om den äldre kyrkogården. Den äldre kyrkogården utvidgades 1892 ca 6 m åt söder, en äldre trädrad markerar den gamla gränsen. Den nya kyrkogården är uppfylld i förhållande till omgivande mark. I den gamla kyrko-gårdens nordvästra hörn står ett f.d. sockenmagasin från 1853, numera använt som förråd för kyrkans behov.

Den äldre delen av kyrkogården begräsas av kalkstensmurar i norr, öster och väster, i söder av en karganhäck. Den norra muren täcks till stora delar av murgröna. Den nya kyrkogården begränsas av måbärshäckar...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister