Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mellerud kn, SKÅLLERUD 1:21 SKÅLLERUDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3145-3.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKÅLLERUDS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Mellerud

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKÅLLERUD 1:21

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Kyrkan är vackert belägen på en lövskogsbevuxen höjd vid sjön Närens nordligaste vik. Kyrkan omgärdas av en kyrkogård. En knapp kilometer norr om kyrkan finns också nya, eller norra kyrkogården som en särskild enhet.

KYRKOGÅRDEN - har en långsmal form i nord-sydlig riktning. Dess äldsta del, "gamla kyrkogården" finns i söder och har en kvadratisk form med kyrkan belägen i dess norra del. Utvidgningar har sedan skett i etapper norr om kyrkan 1953 och 1973. "Gamla kyrkogården" omgärdas av kallmurar mot norr och öster. Mot söder, väster och sydost sluttar marken och kanterna är uppbyggda av murar med järnstaket som avgränsning läng...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister