Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, SANDA KYRKOGÅRDEN 1:1 SANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/035

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANDA KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SANDA KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Sanda kyrkogård har en oregelbunden form, den utvidgades åt söder 1909, då man lät riva prästgårdens ekonomibyggnader, dess storgård lades in i kyrkogårdens område.

Kyrkogården är omgiven av kallmurade kalkstensmurar, vars krön är bruksmurade (var tidigare täckt med tegel). De uppfördes till stor del omkring 1860, den södra sträckningen tillkom i huvudsak 1909. Muren mäter i söder 66 m, öster 61 m, norr 94 m och i väster 89 m. I den sydvästra muren finns en enkel järngrind med cementstolpar, liknade öppning finns mot prästgården på den sydöstra sträckningen, på den norra sträckningen samt i det nordvästra hörnet, den senare dock ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister