Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, RUTE KYRKOGÅRDEN 1:1 RUTE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/050

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RUTE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RUTE KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkogården
Den nuvarande kyrkogården har ett oregelbundet utseende. Murarna i norr och väster buktar något till följe av en tidigare och en nuvarande vägsträckning. Gräsytorna är det dominerande inslaget, och gångarna med kalkstensflis är överlag smala. Längs den södra murens östra del finns en terrass som är något högre än den övriga kyrkogården. Även i väster har jord fyllts på och detta har gjort att muren där närmast är att betrakta som en terrassmur. Den nya delen av kyrkogården i söder, som också omgärdas av en mur, tillkom 1932.
Stigluckor finns i norr (med träport) och i söder (utan port) Tidigare fanns det även en stiglu...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister