Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, RONE KYRKOGÅRDEN 1:1 RONE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/206

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RONE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RONE KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Rone kyrkogård har i det närmaste en triangulär form som den erhållit genom sina utvidgningar 1905-05 (åt norr) och 1940 (åt öster). Kyrkogården är omgiven av kallmurade murar av kalk- och sandsten, murarna mäter i söder 134 m, i öster 19 m, norr 139 m och i väster 94 m. Muren är ca 85 cm hög och mellan 50-60 cm bred. Större delen av muren lades 1940.

På den södra sträckningen finns två öppningar, på den norra och västra vardera en. Öppningarna har järngrindar på murade och putsade stolpar som kröns av sandstensklot. Den östra sträckningen har en öppning även den med järngrind.
Gångar, längs med kyrkans södra fasad till de söd...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister