Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, ROMA KYRKOGÅRDEN 1:1 ROMA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/212

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ROMA KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ROMA KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Kyrkogården är rektangulär med en utvidgning med minneslund (anlagd 1997) åt nordost. Den består av en äldre del – kring kyrkan – och en nyare del öster därom, tillkommen 1916-17. Den äldre delen av kyrkogården antas ha vidgats åt söder vid något tidigare tillfälle. Marken är gräsbevuxen, och båda kyrkogårdsdelarna omges av kallmurar av kalksten, vilka i söder har formen av terrassmurar, kombinerade med låga häckar. Minneslunden, som inrymmer en liten damm, är på de tre fria sidorna inhägnad med en gärdsgård av gotländsk typ, s.k. bandtun.

Den äldre delen av kyrkogården inramas av en gles krans av höga träd – lönn, lind och ask –...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister