Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, NÄS KYRKOGÅRDEN 1:1 NÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/112

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NÄS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NÄS KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2010

Näs kyrkogård har utvidgats flera gånger sedan 1800-talets första hälft. En betydan-de utvidgning gjordes åt väster under 1800-tales sista decennium, muren som begränsade den gamla kyrkogården var belägen endast 10 m från tornet. 1950 inkorporerades en stor del av området norr om kyrkan, det s.k. ”Norderänge”. Kyrkogården har en rektangulär form, de södra och norra murarna är vardera 113 m långa, den östra muren 76 m och den västra 77 m.
Kyrkogården är omgiven av kallmurade murar av kalk- och sandsten, de är ca 1 meter höga, den östra muren lades delvis om 1992. Två pargrindar av järn finns i den östra sträckningen, en enkel grind ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister