Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, NÄR KYRKOGÅRDEN 1:1 NÄR KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960721/053

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NÄR KYRKA (akt.), NÄRS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

NÄR KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Den gamla kyrkogården
När kyrkogård har i söder, öster och norra nära nog behållit sin ursprungliga utsträckning. Vid åtminstone två tillfällen har utvidgningar gjorts åt väster, troligen på 1860-talet samt 1880-81.

Kyrkogården är omgiven av en kallmurad kalkstensmur, den mäter i söder 106 m, i öster 44 m, i norr 104 m och i väster 51 m.

Stigluckor finns i såväl södra som östra mursträckningarna. De är uppbyggda av kalksten, putsade med kalkbruk ut- och invändigt och täckta av faltak. Golven utgörs av gravhällar. Stigluckorna är försedda med järngrindar, den södra med pargrindar. Samma typ av grind finns även i den andra öppn...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister