Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, MÄSTERBY KYRKOGÅRDEN 1:1 MÄSTERBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MÄSTERBY KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MÄSTERBY KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Mästerby kyrkogård är nära nog kvadratisk till sin utformning, den har utvidgats flera gånger under de senaste seklerna: mot norr 1860, mot öster 1890, och mot söder på 1900-talet.

Avgränsningen i söder och väster utgörs av en lågväxande häck på äldre mursula samt trästaket, i öster och norr finns kallmurade kalkstensmurar. Muren i öster är delvis putsad med kalkbruk. Den södra muren mäter 45 m, den östra 73 m, norra 63 m och den västra 63 m.

I den östra muren finns en ingång som stängs med dubbla järngrindar mellan trästolpar, öppning i häcken i söder. Grusade gångar från den östra grinden längs med kyrkans södra fasad där de...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister