Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, MARTEBO KYRKOGÅRDEN 1:1 MARTEBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/157

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MARTEBO KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MARTEBO KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2010

Martebo kyrkogård består av två delar, en äldre del kring kyrkan samt i väster en nyare del, invigd 1971. Kyrkogården omges av kalkstensmurar, delvis bruksmurade. Murarna är ca 90 cm höga och 50 cm breda. Öppningarna är försedda med järngrindar, två på den norra sträckningen, en vardera på nya och gamla kyrkogården, en på den västra sträckningen, samt en på den gamla kyrkogårdens södra sträckning. Mellan de båda kyrkogårdarna finns två passager utan grindar.

En bred gång leder från den gamla kyrkogårdens norra grind till fram till den kyrkan och vidare till den södra långhusportalen, gången är belagd med betongplattor. Över hela ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister