Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mark kn, FOTSKÄL 7:1 FOTSKÄLS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_130.2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FOTSKÄLS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Mark

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FOTSKÄL 7:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkogården med rektangulär form är orienterad i öst-västlig riktning och sträcker sig ut över en sluttning åt öster. Inhägnaden utgörs av en kallmurad stenmur som kantas av en trädkrans av hamlade träd. Kyrkogården utvidgades åt öster efter ett förslag godkänt 1923 av Byggnadsstyrelsens arkitekt Gerdt Stendahl. Den gamla och nya delen av kyrkogården ordnades därefter 1925 efter förslag av arkitekten Allan Berglund. Kyrkogårdsmuren och entrépartiet ombyggdes 1938 i samband med ett vägbygge. Trappräcken av smidesjärn vid trapporna på kyrkogården tillkom då.

Det vitputsade bårhuset norr om kyrkan tillkom 1966 efter ritningar av Sten...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister