Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mark kn, BERGHEM 18:1 BERGHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_105.10/82930012

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BERGHEMS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Mark

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Jordbruk - Sockenmagasin

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Jordbruk - Sockenmagasin

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

BERGHEM 18:1

Beskrivning

Inventeringsår 2017

Strax söder om prästgården precis intill vägen ligger ett sockenmagasin ifrån 1850-tal, tillsammans med ett stall och en lägre länga. Sockenmagasinet är en timrad byggnad med fasadbeklädnad av locklistpanel målad med faluröd slamfärg. Byggnaden vilar på en hög naturstenssockel. Taket är ett sadeltak med täckning av enkupigt lertegel. På västra långsidan finns flera mindre öppningar för in- och utförsel av spannmål. På östra långsidan mot vägen är små bevarade ventilationsluckor med profilerade omfattningar. Här finns även en enkeldörr som nås via en enkel stentrappa. Dörren är panelklädd och entrén kröns av ett litet skärmtak. Tillb...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2005

Berghems kyrkogård är rektangulär till formen och utvidgad norrut 1970 efter förslag av Hushållningssällskapet i Borås. Kyrkogården inhägnas av en kallmurad stenmur som består av omväxlande natursten och huggen sten. Den östra muren fungerar också som stödmur åt landsvägen som passerar alldeles intill kyrkogården. Ingångar med smidesgrindar i söder, med en tredelad grind, och tre grindar i öster. Invid den västra ingången finns en klivstätta i muren. Kyrkogårdens norra del inhägnas av trästaket och häckplanteringar. Kyrkogården är gräsbevuxen och genomkorsas av krattade grusgångar. Muren kantas av en trädkrans av äldre höga träd och...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister