Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, LYE KYRKOGÅRDEN 1:1 LYE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960721/021

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LYE KYRKA (akt.), LYE KYRKOGÅRDEN, LYE KYRKA (inakt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LYE KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Kyrkogården är sedan utvidgningen mot norr på 1940-talet påtagligt rektangulär. Gångsystemen, visar en tydlig kvartersindelning, främst i kyrkogårdens äldre delar, och här kan man ännu i vissa delar urskilja de olika gårdarnas gravrum. Skiljelinjen mellan kyrkogårdens äldre och nyare del framgår tydligt av en bevarad trädplantering utmed det tidigare läget för den norra kyrkogårdsmuren, vilken dock bevarats till ca 30 cm höjd ovan mark.

Marken är gräsbevuxen, och hela kyrkogården omges av kallmurar av kalksten. Murarnas höjd varierar mellan 80 och 130 cm. Delar av södra och västra murarna till-kom redan 1793 och bär vissa spår av...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister