Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, LUMMELUNDA KYRKOGÅRDEN 1:1 LUMMELUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/146

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LUMMELUNDA KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LUMMELUNDA KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2010

Lummelunda kyrkogård var tidigare nästan kvadratisk, men omkring 1930 utvidgades den mot öster, vilket medförde att den fick rektangulär form.
Den gamla delen av kyrkogården är omgärdad av en kalkstensmur och den nya delen av en häck.
I kyrkogårdens nordvästra hörn ligger det f.d. sockenmagasinet.
På kyrkogården fanns vid kyrkogårdsinventeringen 1996 cirka 185 st. synliga gravar.

Övriga byggnader på kyrkogården
På kyrkogården finns som nämnts ett sockenmagasin beläget nordväst om kyrkan.

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister