Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, LOKRUME KYRKOGÅRDEN 1:1 LOKRUME KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/007

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LOKRUME KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LOKRUME KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Lokrume kyrkogård är i det närmaste rektangulär med kyrkan i mitten, vilket talar för att kyrkogården utvidgats någon gång mot norr. I det nordvästra hörnet låg tidigare sockenmagasinet, numera flyttat. Huvudingångar genom stigluckorna i väster och öster, mellan dessa löper en grusbelagd gång som fortsätter runt hela kyrkan.
Ett fåtal större träd inramar kyrkogården i främst söder, öster och väster, somliga ny-planterade.
Gravarna är utspridda över hela kyrkogården med undantag av i nordväst där ett tomt område finns, de äldsta gravvårdarna återfinns i söder. På kyrkogården fanns (1996) 160 st. synliga gravar. Väster om kyrkan inv...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister