Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, LOJSTA KYRKOGÅRDEN 1:1 LOJSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/080

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LOJSTA KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LOJSTA KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Lojsta kyrkogård har en rektangulär utformning och de äldsta delarna uppvisar en relativt stor variation av gravvårdar. Kyrkogården utvidgades åt väster 1909.
Kyrkogården är omgiven av murar av kalksten och sandsten och utmed de norra, västra och södra murarna finns lövträd planterade.
På kyrkogården fanns (1996) 136 st. synliga gravar som är placerade på de västra, södra och östra delarna av kyrkogården.

På kyrkogården finns inga övriga byggnader.

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister