Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, LEVIDE KYRKOGÅRDEN 1:1 LEVIDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/074

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LEVIDE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LEVIDE KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Genom successiva utvidgningar har kyrkogården fått en något oregelbunden utformning. Närheten till vägsystemet har medfört att nordvästra och västra delen av kyrkogårdsmuren erhållit bågform. Under nära två hundra år har kyrkogården utvidgats mot norr, en sluttning ner mot landsvägen. Möjligen har jordmassor påförts den östra delen av kyrkogården.

Marken är gräsbevuxen och kyrkogården omges av en kallmurad kalkstensmur, höjden varierar mellan 0,8-1,0 m.

Kyrkogården har tre ingångar, i söder, väster och norr. I söder finns en dubbel trägrind, flankerad av två murade och rappade stolpar av kalksten. I norr samma anordning fast ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister