Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, KÄLLUNGE KYRKOGÅRDEN 1:1 KÄLLUNGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/171

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÄLLUNGE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KÄLLUNGE KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkogården är nästan helt kvadratisk.
Marken är gräsbevuxen och har inget gångsystem. Gräsmattan ger ett ålderdomligt intryck med sina ojämnheter. Kyrkogården omges av en kallmurad kalkstensmur från slutet av 1700-talet, raserad i väster 1880 och där ersatt av en häck.

Kyrkogården har två ingångar, huvudingången i väster med järngrindar på stenstolpar, i norr trägrind in till prästgården. Stigluckor har funnits men de revs på 1800-talet.

Kyrkogården är omgiven av en trädkrans (askar), träden står glesare längs med södra kyrkogårdssträckningen. Mellan parkeringsplatsen och huvudingången i väster leder en lindallé. Kyrkogårds...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister