Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, KRÄKLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1 KRÄKLINGBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960721/121

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KRÄKLINGBO KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KRÄKLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Gamla kyrkogården är fyrsidig, den norra sträckningen skär av kyrkogården diagonalt, de övriga hörnen är i det närmaste rätvinkliga. Den södra kyrkogårdssträckningen mäter 67 m, den östra 28 m, den norra 69 m, och den västra 42 m.

Kyrkogården omges av terrassmurar - kallmurade av kalksten, västra muren, liksom delar av det sydvästra hörnet har också trästaket. Den södra terrassmuren är delvis täckt med kalkstenshällar. Norra sträckningen har två öppningar vilka föregås av färister (järngaller), på södra sträckningen finns en enkel trägrind till prästgården. En grusgång leder från den nordvästra ingången utmed kyrkans västra fasad...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister