Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, HOGRÄN KYRKOGÅRDEN 1:1 HOGRÄN KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/014

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOGRÄN KYRKA (akt.), HOGRÄNS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HOGRÄN KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Hogrän kyrkogård består av en ny och en gammal del båda är var för sig nästan helt kvadratiska. Kyrkogården utvidgades 1913 mot öster, och år 2000 invigdes den nya delen med minneslund.

Den gamla kyrkogården är omgiven av kallmurade kalkstensmurar, täckhällarna är dock bruksmurade. Murarna är möjligen lagda omkring 1780, omlagda i mitten av 1800-talet. Järngrindar på de södra, norra och västra mursträckningarna. I nordväst fanns till 1877 en likport. Trädkransen som vuxit innanför murarna är förtunnad. Kyrkogården domineras av gräsmattor. Från de södra och västa ingångarna leder gångar belagda med cementplattor med singel fram ti...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister