Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, HEMSE KYRKOGÅRDEN 1:1 HEMSE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/093

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HEMSE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HEMSE KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Hemse kyrkogård avspeglar samhällets expansion under 1900-talet den har vid tre tillfällen utvidgats åt öster, nämligen 1905, 1913 och 1951, samt åt nordväst åren 1991 och 1992. Därigenom har kyrkogården fått en i det närmaste kvadratisk form. I nordöstra delen av kyrkogården anlades en minneslund omkring 1980.

Kyrkogården omges till största delen av kalkstensmurar 85-100 cm höga, den norra sträckningens östra del utgörs av ett järnstaket, tillkommet omkring sekelskiftet 1900. Huvudingången i väster utgörs av en medeltida stiglucka. I södra muren finns två ingångar, den västra utgörs av en rekonstruerad (1944) stiglucka, den öst...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister