Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, HELLVI KYRKOGÅRDEN 1:1 HELLVI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/048

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HELLVI KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HELLVI KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Kyrkogården är i det närmaste kvadratisk. 1921 utvidgades den mot söder (se markering på situationsplanen, Bilaga 2), och jord påfylldes. Den omges av en trädkrans av lönn, ask, alm och björk. Några träd inne på kyrkogården skapar harmoni och rumskänsla i söder.

Huvudingången till kyrkogården sker från parkeringsplatsen i väster, som är grusbelagd, genom en medeltida stiglucka i kyrkogårdsmuren. En bruksfogad, kalkflisbelagd gång leder fram till kyrkobyggnaden och vidare fram till den östra muren. Gångstigar av motsvarande utformning är anlagda även utmed de södra och östa murarna, och järngrindar finns i sydväst, söder och i öst...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister