Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lysekil kn, BRASTAD 1:13 BRASTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

689-2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BRASTADS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Lysekil

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

BRASTAD 1:13

Beskrivning

Inventeringsår 2003

BRASTAD KYRKA ligger på en kyrkoplan, omgiven av en tuktad stenmur innanför vilken det växer tuktade häckar och några lönnar. Landsvägen löper förbi omedelbart väster om kyrkoplanen. I öster blir muren en stödmur eftersom kyrkoplanen här är högre än marken öster om kyrkan. Kyrkan är omgiven av en bred grusgång och gräsmattor, glest bevuxna med större lövträd och ett par granar. Från grinden i väster leder en allé med hårt tuktade lövträd upp till kyrkans västport. Norr om västporten finns ytterligare en ingång genom muren, och utanför denna finns en lövträdsallé.

KYRKOGÅRDEN är belägen norr och öster om kyrkan, invigd 1919, utvidg...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik