Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, HEJNUM KYRKOGÅRDEN 1:1 HEJNUM KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960721/148

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HEJNUM KYRKA (akt.), HEJNUMS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HEJNUM KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Kyrkogården består av en äldre och en yngre del. Den äldre är nära nog kvadratisk och torde inte ha rörts mycket sedan medeltiden, möjligen har den utvidgats något åt söder. Den omges av en trädkrans bestående av äldre träd, askar, kastanjer och lönnar. I dess nordvästra hör står sedan omkr. 1825 ett sockenmagasin. Marken innanför muren ligger något högre än den utanför. Den nya kyrkogården har en oregelbunden plan med omgivande oxelhäck.
De båda delarna omges av en kallmurad kalkstensmur ca 100 cm hög. På kyrkogårdens norra sträckning finns en stiglucka.

Från stigluckan i norr till norra långhusportalen finns en stenlagd gång. ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister