Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lilla Edet kn, TUNGE 5:1 TUNGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_056.26/00025

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TUNGE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Lilla Edet

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TUNGE 5:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkogården har medeltida anor och inhägnas av en stenmur av skalmurskonstruktion som kantas av en trädkrans, förutom åt väster. Öppningar i muren finns åt norr och öster med äldre smidesgrindar samt två öppningar åt väster med något yngre järngrindar med geometriskt mönster.

Kyrkogården är gräsbevuxen och genomkorsas av grusade gångar. Norr om kyrkan står en klockstapel. En träbyggnad med vaktmästarkontor och förråd belägen öster om kyrkan uppfördes 1924 efter ritningar av arkitekten Knut Nordenskjöld. Byggnaden har vitmålade locklistpanelade fasader, valmat sadeltak och småspröjsade fönster.

Den äldsta delen av kyrkogården är be...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande