Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, HAVDHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 HAVDHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND970720/192

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAVDHEMS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HAVDHEM KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2010

Havdhem kyrkogård sträcker sig över ett relativt stort område med tydliga skillnader mellan de äldre och yngre delarna av kyrkogården. Den ursprungliga kyrkogården har utvidgats åt öster och söder. På 1940-talet tillkom en ny kyrkogårdsdel omedelbart norr därom.

Kyrkogården är omgiven av murar av kalksten och sandsten. Mitt i den norra muren finns en liten, medeltida stiglucka av sandsten.
På kyrkogården fanns vid inventeringen 1996 ca 432 st. synliga gravar.

Övriga byggnader på kyrkogården
På kyrkogården finns ett bårhus norr om kyrkobyggnaden.

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister